UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Zarządzanie najmem

Administrowanie, zarządzanie lokalami na wynajem adresujemy do właścicieli mieszkań, domów, lokali użytkowych którzy z różnych przyczyn (np. wyjazd za granicę, brak czasu, bądź innych powodów) nie mają możliwości osobiście zająć się w pełni sprawami związanymi z obsługą przeznaczonych do wynajmu swoich nieruchomości.
W ramach rzeczowej usługi ARKADY STUDIO zapewnia kompleksową obsługę najmu mieszkań / domów / lokali usługowych, zapewniając właścicielom ciągłość ich najmu egzekwowanie zobowiązań od najemców oraz obsługę techniczną.

W zakresie przedmiotowej usługi oferujemy:

 • opracowanie w porozumieniu z właścicielem warunków dotyczących wynajmu;
 • wsparcie merytoryczne dla stworzenia atrakcyjnego wizerunku nieruchomości przeznaczonej pod wynajem;
 • organizację prac remontowych związanych z podwyższeniem standardu nieruchomości bądź jej adaptacji (za dodatkowym zleceniem);
 • pozyskanie / dobór najemcy nieruchomości;
 • negocjowanie i zawarcie umowy najmu z najemcą w imieniu i za zgodą właściciela;
 • przekazanie nieruchomości najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;
 • monitorowanie, pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu najmu nieruchomości (opcjonalnie);
 • dokonywanie w imieniu właściciela wszelkich uzgodnionych opłat wynikających z użytkowania lokalu (czynsz, opłaty za media itp.);
 • kontrolowanie najmowanej nieruchomości, utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z najemcą;
 • egzekwowanie w imieniu właściciela realizacji przez najemcę warunków umowy najmu, w tym regulowania należności wynikających z najmu;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, załatwianie interwencji i wniosków najemcy, reprezentowanie właściciela przed najemcą, organizowanie usuwania awarii i usterek w lokalu, leżących po stronie właściciela;
 • przygotowanie i przeprowadzanie spraw związanych z wygaśnięciem umowy najmu bądź wypowiedzeniem umowy najmu w przypadkach określonych w umowie najmu oraz protokolarnym odbiorem lokalu;
 • rozliczenie wpłaconej kaucji przez najemcę lokalu;
 • reprezentowanie właściciela przed Wspólnotą Mieszkaniową bądź Spółdzielnią, kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się wynajmowana nieruchomość;
 • udostępnianie lokalu dla przeprowadzenia obligatoryjnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz na każde uzasadnione wezwanie administratora budynku w okresie, w którym nieruchomość pozbawiona jest najemcy;
 • przekazywanie właścicielowi raportów z wykonania umowy administrowania;
 • wykonywanie innych czynności i obowiązków wynikających z zawartego zlecenia o administrowanie i udzielonych stosownych umocowań przez właściciela.


Przyjmiemy również w administrowanie lokale, których właściciele nie planują wynajmować a chcą (z powodu ich nie użytkowania) otoczyć je opieką, utrzymując je w sprawnym stanie technicznym i funkcjonalnym. Ostateczny zakres obowiązków zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.


© ARKADY STUDIO Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2016.