UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Bezpieczeństwo techniczne obiektów budowlanych

Istotną część działalności Arkady STUDIO stanowią usługi związane z wykonywaniem okresowych przeglądów ogólnobudowlanych budynków, wynikających z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Kontrole stanu technicznego obiektów (półroczne, roczne i pięcioletnie) przeprowadzamy w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami przez doświadczonych inżynierów i techników - posiadających stosowne uprawnienia budowlane i będących członkami Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Przeglądy wykonujemy z dużym zaangażowaniem, dochowując należytej staranności i szczegółowości. Sporządzone przez nas - będące podsumowaniem  przeprowadzonych inspekcji - protokoły w sposób bardzo czytelny i uporządkowany przedstawiają stan techniczny kontrolowanych elementów obiektu, ich zużycie i stwierdzone nieprawidłowości. Zawierają one stosowne zalecenia pokontrolne, które wskazują na niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe czy też czynności konserwacyjne a także administracyjne jakie należałoby wykonać w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu. Wskazania, które przedstawiają dodatkowo uszeregowane są wg pilności ich realizacji. Integralną częścią raportów jest bogata dokumentacja fotograficzna - wykonana przy użyciu aparatów fotograficznych o bardzo dobrej optyce i odpowiedniej rozdzielczości - odzwierciedlająca stan rzeczywisty badanych elementów oraz określająca dokładnie miejsca występowania istotnych nieprawidłowości. Całość opracowania charakteryzuje wysoka jakość merytoryczna i edytorska, stając się tym samym narzędziem bardzo pomocnym i przydatnym w planowaniu inwestycji dotyczących kontrolowanego budynku, ustaleniu kosztów związanych z jego eksploatacją czy też do wykorzystania przez administratora / zarządce nieruchomości w prezentacji dla mieszkańców np. na zebraniu wspólnoty bądź spółdzielni.

PRZYKŁAD PROTOKOŁU CENNIK NA 2018 R
© ARKADY STUDIO Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2016.